Nieuws

Wat hadden we donderdag graag fysiek bij elkaar willen komen in de prachtig opgeknapte Omloop op Zuid. Helaas, vanwege de snel oplopende coronacijfers en de aangescherpte maatregelen durven wij een fysieke bijeenkomst niet aan. Onze ALV gaat wel door, deze organiseren we donderdagavond om 19.30 uur online.

Om jullie vooraf een link toe te kunnen sturen, vragen we jullie om je aan te melden door te mailen naar info@feanfan.nl.

AGENDA
1.    Opening
2.    Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering 28 oktober 2020
De notulen van deze vergadering kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via info@feanfan.nl.
3.    Bestuursverslag seizoen 2020-2021
Met het bestuursverslag informeert het bestuur de leden over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in het seizoen 2020-2021. Tijdens de vergadering geeft het bestuur een toelichting op het bestuursverslag. Indien u voorafgaand aan de vergadering over dit verslag wilt beschikken, kunt u dit opvragen bij de secretaris via info@feanfan.nl.
4.    Verslag kascommissie en benoemen kascommissie seizoen 2021-2022
5.    Besluit tot verlenen van decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
6.    Benoeming nieuwe bestuursleden
Het bestuur draagt Yvonne Fransen en Geja Stoker voor ter benoeming als bestuurslid.
7.    Rooster van aftreden bestuursleden
8.    100-jarig jubileum sc Heerenveen: activiteiten FeanFan
9.    Rondvraag
10.  Sluiting officiële deel

PAUZE

Na de pauze geeft Ferry de Haan, technisch manager sc Heerenveen, een presentatie.

Mededeling voor donateurs van de vereniging:
U bent ook van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering, maar u heeft geen stemrecht in de vergadering!