Word lid van de FeanFan!

Profiteer van voordeel

Leden van supportersvereniging FeanFan profiteren van een aantal voordelen:

  • zes keer per seizoen FeanFan Magazine thuisgestuurd;
  • € 10,- korting in de bus naar uitwedstrijden;
  • rittenkaart: na zes keer met de bus naar een uitwedstrijd is de zevende buscombi gratis (zie rittenkaart);
  • toegang tot activiteiten van FeanFan (zie activiteitenkalender).

Contributie

De contributie bedraagt € 25,- per jaar. Voor het 2e en 3e lid op hetzelfde woonadres kost het lidmaatschap € 5,- en vanaf het vierde lid is het lidmaatschap gratis. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Zelf contributie overmaken in de periode 1 juni t/m 1 april
Incasso van de contributie vindt één keer per jaar plaats; op of rond 1 juli. Als je ná 1 juli lid wordt, maar vóór 1 april dien je de contributie voor het lopende jaar zelf over te maken op NL96RABO0330714880 ten name van supportersclub sc Heerenveen. Het lidmaatschap gaat pas in zodra jouw contributie op het rekeningnummer is bijgeschreven. Dit betekent ook, dat de aan het lidmaatschap verbonden rechten (zoals stemrecht in de ledenvergadering, kortingen, bijwonen activiteiten en niet-bijbetalen voor busreizen naar uitwedstrijden) pas ingaan indien en zodra de contributie is overgemaakt.

Automatische incasso

Je betaalt het lidmaatschap op of rond 1 juli door middel van een automatische incasso. Met het invullen van onderstaande gegevens geef je supportersvereniging FeanFan een machtiging, tot wederopzegging, om de contributie jaarlijks van jouw rekening af te schrijven.