Nieuws

Gisteren maakt onze voorzitter Cees Roozemond bekend dat hij na het aankomende seizoen het stokje neer gaat leggen. In maart 2019 nam hij eerst tijdelijk het stokje over van de vertrekkende Luuc Eisinga. Daarna werd hij al snel definitief voorzitter op aandringen van het stichtingsbestuur en raad van commissarissen. Veel fans vinden hem nog steeds de paardenman zonder verstand van voetbal, alleen heeft hij de afgelopen jaren veel goede en belangrijke stappen gezet voor sc Heerenveen.

Dat je dan soms minder leuke beslissingen moet nemen hoort ook bij zijn taak. Het begrotingstekort was elk jaar ruim zes miljoen euro. Dit kon alleen gedicht worden met een sensationele transfer. Al zijn voorgangers slaagden er niet in om dat tekort te dichten. Roozemond slaagde hierin grotendeels door het te kort met vele miljoenen te verminderen. Hierbij moest hij wel snijden in het personeelsbestand en ook wist hij de sportstaddeal die als een molensteen om de nek van de club hing te verlagen. Daarnaast heeft hij ook geld vrij weten te maken voor verbeteringen aan het stadion. Nieuwe letverlichting, muziek/omroep installatie en ook de businessloges werden opgeknapt. Daarnaast is er eindelijk ontwikkeling in de renovatie van Skoatterwald. Door een achterstand in trainingsfaciliteiten zijn veel clubs sc Heerenveen voorbij gestreefd. Zonder al deze ontwikkelingen had de club misschien niet eens meer bestaan. Er is eindelijk weer rust binnen de muren van ons stadion en ook op het veld komt er steeds meer weer een team te staan waarvoor de fans naar het stadion komen. Laten we hopen dat zijn opvolger verder gaat bouwen op het fundament wat nu gelegd is en dat we niet weer veranderen in slangenkuil waarbij oud bestuurders overal tegenaan schoppen en medewerkers tegen elkaar op zet.

Voorzitter van de raad van commissarissen Egbert van Hes is blij met de openheid van Roozemond. Door dit besluit tijdig en open te communiceren kunnen zij in alle rust op zoek naar een geschikte opvolger. Ze zijn de voorzitter dankbaar voor de diensten in de afgelopen jaren, dat hij mede door de corona pandemie soms harde besluiten heeft moeten nemen is niet leuk maar wel begrijpelijk en altijd in het belang van de club geweest. De stappen die de laatste jaren zijn gezet hebben gezorgd dat er weer meer mensen naar het stadion komen en ook het sponsor aantal blijft stijgen. De club leeft weer en kan stappen maken naar een volgende fase. Door het fundament wat nu is neer gelegd kan de club in alle rust dit continueren en verder uitbouwen.

Cees Roozemond geeft zelf aan dat zijn taak er nog niet op zit, hij wil het komende jaar stappen voorwaarts blijven zetten met de club. Zijn grootste doelstelling was altijd verbinding van iedereen die de club een warm hart toedraagt. Het samen vooruit kijken naar de belangen van sc Heerenveen stond op één. Vanuit die visie kan ik in alle rust en met respect het stokje komende zomer overdragen aan mijn opvolger. Tot die tijd blijft hij de schouders onder onze club zetten. Met tevredenheid kijkt hij terug op de achtste plaats van afgelopen seizoen en een plek in het linkerrijtje. Dat moet vanaf het seizoen 2024/2025 weer structureel worden. Komend seizoen werkt de club met een begroting van 17,2 miljoen. Dit moet doorgroeien naar 20 miljoen in het jaar 2024/2025. Gezien de stijging van de afgelopen jaren en het grote achterland waar sc Heerenveen nog altijd geliefd is moet deze ambitie haalbaar zijn.